BijOns voor de fase tussen thuis en verpleeghuis

Ons doel: Het ontlasten van de mantelzorg, door het bieden van gespecialiseerde dagbesteding met veel persoonlijke aandacht waardoor de bezoekers ook heel graag komen…een win-win situatie.

Wie zijn wij?

BijOns bestaat uit drie gekwalificeerde beroepskrachten (verzorgende 3IG, HBO maatschappelijkwerk) met meer dan 30 jaar werkervaring binnen onze doelgroep (ouderen met Dementie). We werken altijd met twee beroepskrachten en daarnaast staat er regelmatig een vrijwilliger. Ook hebben we ruimte voor stagiaires. 

De dagbesteding is gevestigd in wijkgebouw de Ozo, vlakbij een wandelgebied, midden in de wijk, dichtbij het centrum en de bibliotheek.
De meeste bezoekers komen via het sociale wijkteam en hebben de diagnose Dementie. Bekostiging loopt veelal via de WMO of WLZ. Behalve woensdag is BijOns alle door-de-week dagen geopend.